TUTELA EN LA DEFENSA JURIDICA DE LES PERSONES I DE L’EMPRESA

Per dret a la tutela judicial efectiva s’entén aquell dret fonamental, de configuració legal, contingut complex i constitucionalment reconegut a totes les persones, que consisteix en el dret d’aquestes a tenir lliure accés als tribunals per sol·licitar d’aquests la tutela d’un dret subjectiu o d’un interès legítim i obtenir una resolució de fons fonamentada en Dret.

El dret administratiu és el com el conjunt de normes i de principis de dret públic intern, que té per objectar l’organització i el funcionament de l’Administració pública, així com la regulació de les relacions, interadministratives i les de les entitats administratives amb els administrats . És en aquestes últimes relacions on assessorem i defensem als nostres clients.

L’assessorament i intervenció de l’advocat en aquest camp és necessària ja que aquesta branca del dret es caracteritza per: la constant transformació de les seves normes, ser de contingut amplíssim i variat, per la multiplicitat de relacions que ha de regir i regula a favor de l’estat àmplies prerrogatives per tal com aquest actua sempre com a poder públic i, per tant en pla de superioritat amb relació als administrats.

La creixent intervenció de les autoritats administratives en l’activitat econòmica dels particulars i en la direcció dels processos econòmics i socials, fregant drets essencials de l’individu fa necessari assegurar la defensa dels particulars enfront de l’acció, de vegades arbitrària, de l’Administració .

El nostre àmbit d’actuació preferent:

  • Procediments administratius davant Administració Tributària i Seguretat Social.
  • Procedimients d’expropiació.
  • Procedimients de Funció Pública.
  • Responsabilitat patrimonial de la Administració.
  • Dret administratiu sancionador en qualsevol àmbit
  • Procediments de creació y reconeixement d’Universitats y Centres Universitaris adscrits.
  • Procediments Contenciòs-Administratius

LIZÁN ABOGADOS ES UNA FIRMA CONSTITUIDA EN 1990 QUE HA DESARROLLADO SU EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ASESORAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS.

Secciones

Condiciones de servicio

La firma

Trabaja con nosotros

Apoyo contable

Derecho mercantil

Gestión de la empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad