☎ 93 217 51 46 · info@lizanabogados.com

Lizán Abogados

C/ Balmes, 188 1º 1ª
08006 Barcelona

Propiedad Intelectual

Tota la informació i el contingut gràfic de les pàgines www.lizanabogados.com són propietat de LZ ARENARI, SL, domicili a Girona, C / Migdia, 37 maig B. 17002 Girona, NIF B17827924; Inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 2211, Foli 142, Fulla GI-36.816, la qual es reserva tots els drets d’explotació.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió total o parcial de la informació continguda en qualsevol que sigui la seva finalitat, sense expressa autorització de Lizán Advocats.

Politica de privacitat

Lizán Advocats informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús , alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d’aquest web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, de manera que qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, i queda prohibit l’ús de www.lizanabogados.com i el lliurament de dades personals a persones menors d’edat.
Lizán Advocats tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que es facilitin a la web, seran enregistrades en un fitxer de Lizán Advocats degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts , així com per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

El simple fet d’enviar un usuari les seves dades de caràcter personal a Lizán Advocats suposarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a Lizán Advocats, C / Balmes, 188 1r 1a, 08006 Barcelona

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Lizán advocats són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Lizán Advocats utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a (info @ lizanabogados.com).