TUTELA EN LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y DE LA EMPRESA

Por derecho a la tutela judicial efectiva se entiende aquel derecho fundamental, de configuración legal, contenido complejo y constitucionalmente reconocido a todas las personas, consistente en el derecho de estas a tener libre acceso a los tribunales para solicitar de éstos la tutela de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y obtener una resolución de fondo fundada en Derecho.

Assessorament i defensa jurídica de l’empresa i l’empresari en el camp tributari.

Estem especialitzats i experimentats, sent una de les nostres branques preferents d’actuació:

 • Assessorament i defensa jurídica de l’empresa i l’empresari en el camp tributari.
 • Planificació tributària. Gestió fiscal de patrimonis, assessorament fiscal en inversions immobiliàries, actius financers i serveis de “Family Office”
 • Examen del risc fiscal
 • Assessorament tributari en els processos de creació, extinció, adquisició, fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat i altres reestructuracions societàries.
 • Assessorament fiscal d’estructures Holding, Grups Empresarials, operacions vinculades i preus de transferència.
 • Assessorament en la implantació i inversió internacional d’empreses.
 • Assessorament en els supòsits de successió de l’empresa familiar.
 • Disseny i valoració de les Retribucions de l’empresari i alts càrrecs directius.
 • Disseny i control de polítiques de preus de transferència i operacions vinculades
 • Fiscalitat de les entitats sense ànim de lucre.
 • Assessorament fiscal i la seva tramitació en els processos hereditaris.
 • Implicacions fiscals en els casos de separació, divorci i nul·litat.
 • Intervenció i Defensa en els procediments Tributaris de gestió, inspecció i recaptació tributària (Davant els mateixos òrgans, Tribunals Econòmic-administratius i Jurisdicció Contenciosa Administrativa).
 • Delit Fiscal.
 • Procediment d’examen, coordinació i adequació conseqüent de drets i obligacions imputables a l’empresa, socis, empresaris i administradors, derivades de la legislació mercantil, fiscal, comptable i laboral.

LIZÁN ABOGADOS ES UNA FIRMA CONSTITUIDA EN 1990 QUE HA DESARROLLADO SU EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ASESORAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS.

Secciones

Condiciones de servicio

La firma

Trabaja con nosotros

Apoyo contable

Derecho mercantil

Gestión de la empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad