TUTELA EN LA DEFENSA JURIDICA DE LES PERSONES I DE L’EMPRESA

Per dret a la tutela judicial efectiva s’entén aquell dret fonamental, de configuració legal, contingut complex i constitucionalment reconegut a totes les persones, que consisteix en el dret d’aquestes a tenir lliure accés als tribunals per sol·licitar d’aquests la tutela d’un dret subjectiu o d’un interès legítim i obtenir una resolució de fons fonamentada en Dret.

 
Amb el suport de la nostra especialització en el dret mercantil, fiscal, laboral i comptable, principalment atenem els casos derivats de delictes econòmics, és a dir, aquells que consisteixen en comportaments realitzats per un agent econòmic amb infracció de la confiança que li ha estat socialment dipositada i que afecta un interès patrimonial individual i posa en perill l’equilibri de l’ordre econòmic com a bé jurídic supraindividual.
 • Estafa, Apropiació indeguda, Insolvència punible (delicte d’aixecament de béns).
 • Extorsions, amenaces, coaccions
 • Defraudacions de fluid elèctric.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors.
 • Assessorament en la preparació de Programes de Compliance (Models d’Organització i Gestió) per a la prevenció de comissió de delictes en el si d’organitzacions empresarials.
 • Delictes societaris comesos pels administradors d’una societat en perjudici de la pròpia societat, dels accionistes o de tercers, per falsedat de comptes anuals, imposició d’acords abusius i lesius.
 • Delictes societaris comesos per administradors, de fet o de dret.
 • Administració deslleial.
 • Acords abusius.
 • Abús de signatura. Abús de funcions de càrrec.
 • Impediment de l’exercici de drets societaris.
 • Vulneració del dret d’informació.
 • Delictes societaris comesos amb ocasió de prevalença de situació majoritària.
 • Falsedats en els comptes anuals i altres documents societaris.
 • Delictes contra els Drets dels Treballadors.
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Delictes de corrupció, suborn, tràfic d’influències, prevaricació.
 • Receptació.
 • Delicte de blanqueig de capitals i moviment il·legal de capitals.
 • Falsificació de documents.
 • Delictes relatius a la protecció de la flora i fauna.
 • Assessorament i assistència en la preparació de denúncies i querelles.
 • Assistència lletrada en les declaracions policials i judicials.
 • Habeas corpus
 • Mesures cautelars. Fiança. Presó preventiva. Compareixences apud acta.
 • Direcció lletrada en les fases d’instrucció i judici oral.
 • Acurada preparació en l’estratègia de defensa.
 • Judicis per delictes i faltes.
 • Examen exhaustiu de testimonis.
 • Suspensió de condemna. Indult.

Lizán Abogados és una firma constituïda el 1990 que ha desenvolupat la seva experiència professional en l’assessorament i prestació de serveis jurídics, així com en la gestió integral d’empreses.

Seccions

Condicions de servei

La firma

Treballa amb nosaltres

Suport comptable

Dret mercantil

Gestión de l’ empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad