☎ 93 217 51 46 · info@lizanabogados.com

Servei de suport comptable i financer a empreses

La nostra firma presta serveis professionals de gestió integral mitjançant el següent procediment.

1

1. Assessorament sobre el tractament i arxiu dels documents.

2

2. Recepció de l’original i còpia de les factures i altres fets comptables.

3

3. Dipòsit personalitzat de la documentació.

4

4. Anàlisi , qualificació i classificació.

5

5. Formulació personalitzada dels comptes.

6

6. Processament comptable personalitzat.

7

7. Arxiu classificat definitiu de la documentació de cada un dels exercicis.

8

8. Emissió periòdica de qualsevol compte i en el format desitjat.

9

9. Control i anàlisi dels comptes amb el client de manera presencial.

10

10. Operacions de tancament i processament.

11

11. Formulació de tota la informació comptable per al client i els seus diferents usos (hisenda, socis, inversors).

12

12. Lliurament de la documentació degudament classificada i arxivada.