La firma 

Lizán Advocats és una firma que neix el 1990 i que ha desenvolupat la seva experiència professional en l’assessorament i prestació de serveis jurídics així com en la gestió integral d’empreses.

Els professionals de Lizán Advocats gaudeixen d’una alta capacitació acadèmica acreditada i acrescuda mitjançant la formació continuada i que permet que tots els serveis professionals estiguin prestats i supervisats directament per Llicenciats i Graduats tant en Dret com en Ciències Econòmiques o empresarials.

La solidesa dels nostres professionals, així com la no massificació de la cartera de clients, garanteix la qualitat i seguiment del servei d’assessorament mitjançant el tracte especialment directe i personalitzat, que juntament amb el nostre codi ètic, proporciona un valor afegit que ens diferència en el mercat en aquest tipus de serveis.

LIZÁN ABOGADOS ES UNA FIRMA CONSTITUIDA EN 1990 QUE HA DESARROLLADO SU EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ASESORAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS.

Secciones

Condiciones de servicio

La firma

Trabaja con nosotros

Apoyo contable

Derecho mercantil

Gestión de la empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad