TUTELA EN LA DEFENSA JURIDICA DE LES PERSONES I DE L’EMPRESA

Per dret a la tutela judicial efectiva s’entén aquell dret fonamental, de configuració legal, contingut complex i constitucionalment reconegut a totes les persones, que consisteix en el dret d’aquestes a tenir lliure accés als tribunals per sol·licitar d’aquests la tutela d’un dret subjectiu o d’un interès legítim i obtenir una resolució de fons fonamentada en Dret.

Dret societari

 • Serveis d’Advocats d’Empresa, Assessorament, Secretaria de Societats i representació en els òrgans de la societat.
 • Control, tutela, gestió i defensa de cartera accionarial.
 • Operacions societàries de Ampliacions i reduccions de capital, operacions acordió, valoració i aplicació de primes d’emissió, transformació, dissolució de societats i la seva liquidació.
 • Assessorament i examen de les formes jurídiques adaptades al projecte empresarial, entre elles, Societats laborals, Societats Cooperatives, Societats Civils d’objecte mercantil i altres tipologia societària.
 • Fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat i altres modificacions estructurals de les companyies mercantils.
 • Estructures Holding nacionals i internacionals.
 • Protocol de l’empresa familiar.
 • Successió d’empresa familiar.
 • Formalització d’acords marc, Joint Venture, Pactes entre socis i sindicació de participacions / accions.
 • Plans de Stock Options.
 • Assessorament respecte a la responsabilitat d’administradors i consellers.
 • Due Diligence i Compliance.
 • Procediment d’examen, coordinació i adequació conseqüent de drets i obligacions imputables a l’empresa, socis, empresaris i administradors, derivades de la legislació mercantil, fiscal, comptable i laboral.
 • Procediments judicials d’Accions Socials.

Dret contractual

Assessorem al client en la necessitat i procedència d’atorgar acords, això és, els motius d’un contracte. Ajudem en la determinació de l’objecte i causes del mateix. Acompanyem al client en la negociació del contracte fins a la seva formalització i atorgament, procurat la salvaguarda dels drets i obligacions de les parts i la seva adaptació a la legalitat.

 • Contractes de distribució en general, concessió, agència mercantil, franquícia, tant en l’àmbit nacional com internacional.
 • Contractes de Serveis de Management.
 • Llicenciament i adquisició de Know how, propietat industrial i intel·lectual.
 • Adquisició d’empreses.
 • Compte en participació i crèdit participatiu.
 • Patrocini i esponsorització.
 • Negociació.
 • Suport contractual degudament causalizado sobre la base de la, coordinació i adequació conseqüent de drets i obligacions imputables a l’empresa, socis, empresaris i administradors, derivades de la legislació mercantil, fiscal, comptable i laboral. Operacions vinculades.

Implantació internacional d’empreses

 • Suport a la implantació de l’empresa estrangera a Espanya.
 • Avaluació de les alternatives jurídiques d’instal·lació (filial, sucursal, oficina de representació, etc..)
 • Normativa d’inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l’exterior

Dret concursal

 • Assessorem sobre els pressupostos i la procedència de la declaració de concurs.
 • Instem la fase preconcursal i intervenim en els procediments de negociació, refinançament i proposta de conveni.
 • Instem la declaració i intervenim davant la jurisdicció competent en totes les fases processals del concurs.
 • Assessorem en els efectes de la declaració de concurs sobre el deutor, creditor, contractes i sobre els actes perjudicials per a la massa activa.
 • Procediment, incident concursal i recursos.
 • Assessorament previ en els conceptes comptables que afecten al concurs.
 • Preparació d’historial i memòria de la companyia.

Negociació, Reclamació i defensa davant d’entitats financeres

Defensem els interessos del client enfront de les entitats financeres: Assessorem i intervenim en el curs de la negociació i contractació bancària. Instem la impugnació de productes financers no transparents, swaps , preferents, hipoteques multidivisa, clàusules sòl i altres, clàusules nul·les, productes estructurats. Oposició i defensa enfront de les execucions hipotecàries. Negociacions lleves i dació en pagament.

Lizán Abogados és una firma constituïda el 1990 que ha desenvolupat la seva experiència professional en l’assessorament i prestació de serveis jurídics, així com en la gestió integral d’empreses.

Seccions

Condicions de servei

La firma

Treballa amb nosaltres

Suport comptable

Dret mercantil

Gestión de l’ empresa

Oficinas

Barcelona – C/ Balmes, 188, 1º 1ª

08006 – BCN

T. 93 217 51 46 F. 93 667 38 78

www.lizanabogados.com

info@lizanabogados.com

Aviso legal

Poítica de privacidad